قرآن

ساخت وبلاگ

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

 • متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

  امروز 16 مهرماه برابر روز 8 از ماه اکتبر اسـت، این روزبعد از جنگ جهانی دوم، روز جهانی کودک نام گذاری شده اسـت. این روز در تمام جهان برای کودکان اسـت و طبق معمول در تمامی مدارس و برنامه هاي تلویزیونی این روز را برای تمام کودکان درنظر میگیرند و برنامه هاي خاصی را برای آنها اجرا می کنندو در ادامه این مطلب با این روز آشنا می‌شویم و متن هاي زیبایی را هم درباره این روز مطالعه می‌کنیم.

  مقدمه

  کودکان، برکت زندگی و سرمایه هاي آینده جامعه بـه شمار می‌آیند. آنان برای رشد و بالندگی خود، نیازها ودر مفهوم دقیق تر حقوقی دارند کـه باید بـه درستی بـه آن پرداخت. با توجه بـه نقش بی بدیل خانواده در بالندگی شخصیت کودک، پیش از همه ی، خانواده و سپس جامعه باید این حقوق رابه خوبی بشناسند و خودرا مکلف بـه پاس داشت آن بدانند.

  متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

  متن های زیبا برای تبریک روز جهانی کودک در 16 مهر ماه

  وای مردم روز ناز کودک اسـت

  روز سرمستی و ساز کودک اسـت

  کودک اسـت آیینۀ دل را صفا

  کودک اسـت محصولی از عشق و وفا

  **********

  کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام

  نقاشی روی دیوار بود اي کاش کودک بودم تا

  از ته دل می خندیدم نه این کـه وادار باشم

  همواره تبسمی تلخ برلب داشته باشم

  اي کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد

  با یک بوسه همه ی چیز را فراموش میکردم

  *روز کودک مبارک*

  **********

  کودک کـه بودیم هیچکس روزمان را تبریک نگفت

  اما حالا مـن روز کودک رابه تـو

  کـه سادگی وصداقت و صفای وجودت

  همچون کودکان اسـت تبریک میگویم

  عزیزم امروز روز توست

  روز جهانی کودک بر تمام کودکان مبارک

  **********

  با بوسه اي بر دستان کوچکت

  و تبسمی بـه نگاه مهربانت میگویم:

  فرزند دلبندم روزت مبارک

  علت نامگذاری روز جهانی کودک

  درسال 1946 بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل بـه‌منظور حمایت از کودکان، سازمانی بنام یونیسف را ایجاد کرد کـه نخست انجمن بین‌ المللی ویژه ي کودکان سازمان ملل نام گرفت. درسال 1953 یونیسف یکی از بخش‌هاي دائمی در سازمان ملل متحد گردید و روز 8 اکتبر روز جهانی کودک نام‌گذاری شد.

  متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

  شعر طنز برای روز جهانی کودک +متن های زیبا برای روز  کودک

  دنیای کودکانه

  صمیمی ترین دنیایی اسـت

  کـه هر لحظه بارها آرزو میکنیم

  تا کاش می شد یک‌بار دیگر

  بـه این دنیای کودکانه قدم بگذاریم

  **********

  کاش دنیا بـه زیبایی روزهای کودکی می شد

  کاش کودکان صمیمیت شان را

  همچون دوستی هاي بی ریای شان فراگیر می‌کردند

  کاش دنیا سراسر کودکانه می شد و مـا کودک

  **********

  اگر روزی می آمد کـه جهان

  خواب هیچ کودکی را نمیدید

  بدون شک صداقت بـه آخر می‌رسید

  و دوستی ومهربانی

  پشت اندوه هاي بزرگ بزرگ سالی هاي مان

  گم می شد

  **********

  اینروزها اگر عاشقانه سپری میشوند

  بـه عشق بودن شماست

  دنیا با کودکان همیشه زیباست

  زیباتر از همه ی روزهایی کـه سراغ داریم

  پیمان‌ نامه جهانی حقوق کودک

  پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌ المللی اسـت کـه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان میکند. دولت‌هایي کـه این معاهده را امضا کرده‌اند موظف بـه اجرای آن هستند و شکایت‌هاي راجع بـه آن بـه کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می شود.

  متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

  اشعار کوتاه برای روز کودک + عکس روز کودک

  این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از 2 سپتامبر ۱۹۹۰ «سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق» لازم‌الاجرا شده‌اسـت. تا کنون 193 کشور «تمام اعضای ملل متحد بجز ایالات متحده کشور آمریکا و سومالی» این سند را امضا کرده‌اند ودر ۱۴۰ کشور اجرا میشود.

  متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

  متن روز کودک برای پروفایل + جملات تبریک روز کودک

  بـه این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ میباشد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز درسال 1372 بـه این پیمان نامه پیوست، البته با این شرط کـه هر گاه مفاد پیمان نامه در هر مورد ودر هر زمان با قوانین داخلی ایران و موازین اسلامی تعارض پیدا کند، دولت ایران ملزم بـه رعایت آن نباشد.

  کودکان

  نزدیک ترین راه هاي رسیدن بـه عشق را

  از پرنده ها بهتر بلدند

  کودکان

  از تمام ستاره ها و پرنده ها

  بـه آسمان نزدیک ترند

  **********

  کودکان باغچه هایي از امیدند

  کـه از شکوفه هاي انار لبریز اسـت

  هر کودک گلدانی اسـت کـه

  از زیباترین گل هاي خوشبو

  منازل رابه نزدیک ترین بهارها گره زده اسـت

  **********

  اگر کودک نبود

  نه پدر معنا داشت

  نه هیچ مادری بهشتی می شد

  اگر کودکان نبودند

  شکوفه هاي زندگی بـه بهار نمی رسیدند

  و خانواده بی مفهوم ترین واژه اي می شد

  کـه در لغت نامه ها می شد پیدا کنی

  **********

  کودک مـن اگر تـو نبودی

  شمعدانی هاي لب پنجره

  اینگونه زیبا گل نمیکردند

  و عطر سیب و گل هاي اقاقی مـن

  دیگر معنایی نداشتند

  محتوای پیمان‌ نامه حقوق کودک

  کودک بر اساس ماده یک پیمان‌ نامه حقوق کودک بـه هر انسان کمتر از 18 سال گفته می شود. مگر آن کـه قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد. این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده کـه چهار اصول پایه‌اي آن را جهت می دهد:

  = هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.

  = زمانی‌کـه در رابطه با کودکان تصمیم گیری میشود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.

  = کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.

  = کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خودرا ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری کـه بـه آنها مربوط میشود، باید مورد توجه قرار گیرد.

  والدین هم بازی کودکان

  یکی از راه هاي شخصیت دادن بـه کودکان، بازی کردن والدین با آنهاست. اینکار اندکی از وقت والدین را میگیرد، ولی آثار بسیار نیکویی دارد. بازی با کودک می‌تواند بـه شکل محبت کردن و شعر خواندن برای او باشد. نقل اسـت کـه حضرت زهرا علیهاالسلام ، امام حسن علیه السلام را در کودکی بالا و پایین می انداخت و با او بازی میکرد و برایشان شعر می‌خواند.

  متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

  روز کودک چه روزی است

  کودک مـن اگر تـو نبودی

  باران ها همه ی دلگیر می‌شدند

  و هیچ مادری عاشقانه زیر باران ها

  بی چتر لبخند نمی‌زد

  اگر تـو نبودی آسمان با همه ی حجم آبی اش

  در چشم هاي همیشه خیس هر پدری

  دلگیرتر از چهار دیواری کوچکی می شد

  کـه بـه زندانی کوچک بیش نمیماند

  **********

  کودکی

  غنچه اي از رود صداقت بـه صفای آب اسـت

  کودکی

  صفحه اي از عشق و محبت بـه شکوه ماه اسـت

  کودکی

  سلسلۀ اشک بـه دنبال سرشت اسـت

  کودکی

  لاله ي سرخ اسـت بـه باغ امید

  روز کودک گرامی باد

  کودک و برنامه های تلویزیونی

  کودکان خیلی بیشتر از بزرگترها تحت تأثیر فیلم ها و برنامه هاي تلویزیونی قرار میگیرند. پیامی کـه از راه برنامه تلویزیونی بـه کودک ارائه می شود، در فکر و روح آنها بـه خوبی نقش می بندد. این نقش بسته بـه ویژگی برنامه هاي تلویزیونی، می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

  متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

  پیام تبریک روز جهانی کودک

  از یک طرف، خشک ترین مفاهیم در قالب برنامه هاي جذاب برای بچه ها قابل فهم و پذیرش می شود و از سوی دیگر، برنامه هایي کـه مانع آشنایی کودک با دنیای واقعیت ها شود و مانند کارتون هاي تخیلی، با قهرمان هاي افسانه اي و قدرت هاي جادویی، وی را در دنیای غیرواقعی غرق کند، برای کودک زیان بار اسـت.

  متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

  متن کوتاه ادبی برای روز کودک

  خشونت، ماجراجویی و هیجان هاي کاذب اگر صورت افراطی و پرحجمی در برنامه هاي تلویزیونی داشته باشد، در تکوین شخصیت کودک، اثر منفی می‌گذارد ودر دوران پس از بلوغ، نابهنجاری هاي روانی خطرناک در وی ایجاد می کند. بنابر این، بزرگترین محبت پدر و مادر در حق فرزندانشان این اسـت کـه بر کودکان هنگام تماشای تلویزیون کنترل داشته باشند.

  شکست شیشه

  باز شد پنجره

  چقدر تند دوید

  کودکی هاي بازیگوش مـن

  **********

  درود

  امروز روز جهانی کودک بود

  اصلا حواسم بهت نبود

  کوچولو روزت مبارک

  میانه روی در محبت

  کودکان امروز بدلیل توجه افراطی والدین و رفاه نسبی موجود، رفته رفته بـه انسان هایي نازپرورده و از خودراضی تبدیل میشوند. دامنه توجه برخی والدین بـه کودکان بـه اندازه اي بالاست کـه گویی آنها کودکان خود هستند، در حالیکه زیاده روی در محبت همانند محبت کم، برای کودک ضرر دارد و ریشه امید و نشاط و حیات را در وجود او می خشکاند.

  متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

  شعر کوتاه و زیبا برای روز کودک

  تعادل و توازن در مهرورزی، عامل بالندگی و رشد اسـت. انچه در دین سفارش شده، رعایت میانه روی اسـت. نتیجه افراط در محبت، پرتوقع بار آمدن کودک، جوانه زدن ریشه هاي خودپسندی و سرکشی کردن کودکان در برابر حقیقت اسـت. امام باقر علیه السلام این نوع تربیت را بدترین نوع تربیت می شمارد و پدرانی راکه اینگونه تربیت می‌کنند، نکوهش می کند و می فرماید:

  متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

  عکس و اس ام اس برای روز کودک

  «بدترین پدران کسی اسـت کـه در نیکی بـه فرزند خود زیاده روی می کند.» آزاد گذاشتن فرزند بـه این معنا کـه هر کاری دلش می‌خواهد بتواند انجام دهد، این تصور را در ذهن کودک ایجاد می کند کـه جهان، تحت فرماندهی اوست. او کـه اطرافیان رابه دیده تحقیر می نگرد، خود، بـه کودکی نامسئول، خودخواه و پرخاشگر تبدیل می شود.

  امروز چـه روز خوبیست

  روز قشنگ کودک

  روز جهانی توست

  باشد بر تـو مبارک

  پوست هرکی یه رنگه

  سرخ و سیاه و سفید

  هر آدمی را خدا

  بـه یک شکلی آفرید

  اگر باشیم متحد

  جهان میشه گلستان

  روز کودک خجسته باد

  آشنا کردن کودک با سختی ها

  یکی از شیوه هاي شخصیت پروری کودکان، آشنا ساختن انها، بـه ویژه پسران با سختی هاست تا بتوانند در آینده با مشکلات مبارزه کنند زیرا کودکان باید عملاً درک کنند کـه بـه دست آوردن هرچیزی، نیاز بـه کوشش و زحمت دارد و اگر کودکی با مشکلات و سختی ها آشنا نباشد، در آینده در برابر ناملایمات گوناگون زندگی، ناراحت ودر نهایت سرخورده خواهند شد.

  متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

  عکس زیبا برای روز کودک

  این حقیقت در روایتی از امام موسی بن جعفر «ع» مشاهده می شود کـه فرمود: «بهتر اسـت کـه کودک در کوچکی با سختی و مشکلاتِ اجتناب ناپذیر زندگی روبه رو شود، تا در جوانی و بزرگ سالی بردبارو صبور گردد. البته باید توجه داشت کـه این آشنا کردن، باید متناسب باتوانایی کودک باشد.

  تبریک تبریک تبریک

  بیایید همه ی بچه هاي عالم گوش بدید بـه حرفم

  بخونیم یک صدا باهم ترانه هم مون شادمانه

  بـه هم نزدیک میشه دلهای مـا باز

  دلها درحال پرواز

  نژاد و رنگ وپوست تنها بهانه ست

  محبت چاره ساز اسـت

  همه ی ي کودکان خلق خداییم از پلیدی جداییم

  شعار مـا همه ی باشد تکاتک

  برای روز کودک

  آموزش در دوران کودکی

  یادگیری در زمان کودکی بدلیل آمادگی ذهنی بالای کودکان، بسیار سریعتر و بهتر از سایر زمان ها صورت می‌گیرد. کودک، نسخه اي از یک انسان بزرگ سال اسـت با محدودیت هایي در ادراک و فهم مطالب.در تعالیم اسلامی، سفارش زیادی بـه آموزش کودکان شده اسـت و ضررهای تاخیر دراین مساله یا بی تفاوت بودن بـه آن گوش زد شده اسـت.

  رنگ و وارنگه دنیا / خیلی قشنگه دنیا

  چونکه دوبار آمد / خورشید خانم زیبا

  زودباش بلندشو ازخواب / بازی بکن روی تاب

  آغاز شده دو باره / یک روز خوب خدا

  روز شـما مبارک / اي کودکان دانا

  باعث افتخارید / امید فردای مـا

  *روز جهانی کودک مبارک*

  کودک آزاری

  متأسفانه در هر جامعه، کودکانی هستند کـه از سوی والدین یا دیگر افراد بالغی کـه مسئولیت آنان رابه عهده دارند، اذيت ببینند. این آزارها یا بـه صورت شکنجه فیزیکی اسـت یا صورت روانی دارد. محرومیت از خوراک، پوشاک، نبود توجه و مراقبت، محرومیت از محبت، تحقیر و سرزنش یا تبعیض و توهین، از دیگر انواع کودک آزاری شمرده می شود.

  متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

  متن هاي زیبا برای روز کودک + اس ام اس و تصاویر مناسبتی روز کودک

  اذيت فیزیکی و روانی کودک، آثاری ویرانگر بر روح، روان و شخصیت کودک بر جای میگذارد. والدینی کـه با کودک خود اینگونه رفتار میکنند، وی را همچون اسباب و لوازم شخصی خود و مالک جان آنان می پندارند. دراین میان، آموزه هاي روح بخش و انسان ساز اسلام، بـه محبت بـه کودکان، سفارش می کند و بزرگ سالان را از اذيت کودک بر حذر می دارد.

 

...
نویسنده : kavoosifar بازدید : 3 تاريخ : جمعه 20 مهر 1397 ساعت: 2:39

  


روياهات را پرواز كن!


رزرو آنلاين بليط هواپيماو بهترين .كاملترين و ارزانترين خدمات گردشگري در كشور 

gardeshline (1)

http://www.gardeshlines.ir/ 

 

 

 

...
نویسنده : kavoosifar بازدید : 3 تاريخ : جمعه 20 مهر 1397 ساعت: 0:07

جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

 • جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  در اینبخش آخرین فعالیت هاي بازیگران و هنرمندان محبوب در شبکه اجتماعی اینستاگرام رابه اشتراک میگذاریم و آخرین استوری هاي آنان را مرور میکنیم. اینستاگرام برای مـا تبدیل بـه یک دنیا شده، و می‌توانیم اخبار دوستان و سلبریتی هاي محبوب مان رابه اسانی دنبال کنیم، امروز از محسن افشانی و پرستو صالحی گرفته تا فرزاد فرزین و نیلوفر پارسا، تمام استوری هاي محبوب را مرور می‌کنیم.

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری آرزو غفوریان

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری بهزاد قدیانلو

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  محسن افشانی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری پرستو صالحی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری الهه حصاری

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری شبنم قلی خانی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری هوتن جوادی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری شقایق دلشاد

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری نیلوفر لاری پور

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری کیمیا گیلانی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری فرشته آلوسی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری پویا امینی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری نیروانا قاسم خانی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری محسن افشانی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  بهنوش بختیاری

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری بهنوش بختیاری

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری جوانه دلشاد

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  بهاره رهنما

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری بهاره رهنما

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری نیلوفر امینی فر

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری دنیا مدنی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری سید علی صالحی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری گلشید بحرایی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری سارا منجزی پور

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری مریم سلطانی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری امید حاجیلی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری میلاد کی مرام

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری شبنم مقدمی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری بهرنگ علوی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری محمد علیزاده

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری ملیکا زارعی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری نازنین بیاتی

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری فرزاد فرزین

  جدیدترین استوری هنرمندان و بازیگران محبوب ایرانی (15)

  استوری نیلوفر پارسا

 

...
نویسنده : kavoosifar بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 12 شهريور 1397 ساعت: 1:48

تنها راه دریافت بک لینک دائمی آن هم از سایت های وبلاگدهی معتبر بصورتی که از سایت ها حذف نشود و اسپم محسوب نشود و درواقع باعث بهبود رتبه سایت درگوگل شود ، رپورتاژ آگهی است .زیرا اولا رپورتاژ بدلیل اینکه بصورت خبر منتشر میشود ، هیچ گاه از سایت ها حذف نمیشود . دوما در متن خبر ، چند بک لینک دائمی بصورت لینک فالو به سایت شما قرار داده میشود . سوما مدیران سایتهای خبری میتوانند بصورت نامحدود در سایت خود اخبار تبلیغاتی و رپورتاژ قرار دهند . نهایتا از نظر گوگل رپورتاژ به هیچ وجه اسپم محسوب نمیشود و حتی روز به روز ارزش آن بک لنیکی که در رپورتاژ قرار گرفته بالاتر میرود .
من با دارا بودن 5000 وبلاگ در 20 سرویس بلاگدهی میتوانم بلک لینک داییمی برای شما فراهم کنم با سفرش ارسال به 4000 وبلاگ رپورتاژدر 1000 وبلاگ را بصورت هدیه دربافت کنید
هزینه ها
500 وبلاگ بهمراه 200 وبلاگ هدیه فقط 20 هزار تومان
1000 وبلاگ بهمراه 300 وبلاگ هدیه فقط 30 هزار تومان
2000 وبلاگ بهمراه 500 وبلاگ هدیه فقط 50 هزار تومان
3000 وبلاگ بهمراه 800 وبلاگ هدیه فقط 75 هزار تومان
4000 وبلاگ بهمراه 1000 وبلاگ هدیه فقط 115 هزار تومان

برای سفارش کلیک کنید

 

 

...
نویسنده : kavoosifar بازدید : 1 تاريخ : شنبه 10 شهريور 1397 ساعت: 23:22

فروشگاه اینترنتی افق کوروش ( اُکالا) در رقابت با ۱۱ برند در گروه سوپرمارکت آنلاین و کسب بیشترین آرای مردمی، موفق به دریافت تندیس سیمین برند محبوب مصرف‌کنندگان شد.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، پنجمین جشنواره برند محبوب مصرف‌کنندگان با حضور برات قبادیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، عیسی منصوری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع مجلس، محمد ناطق رییس شورای سیاست‌گذاری جشنواره، محمود محمدیان ریاست کمیته علمی، هادی اسدی رییس کمیته اجرایی جشنواره و مقامات برندهای منتخب ۱۳۶ گروه کالایی و خدماتی به همراه هواداران برندهای محبوب در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

در این جشنواره، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ( اُکالا) در گروه سوپرمارکت آنلاین و در رقابت با ۱۱ برند در این گروه، موفق شد با کسب بیشترین آرای مردمی، تندیس سیمین برند محبوب مصرف‌کنندگان را از آنِ خود کند.

در این نظرسنجی گسترده ملی که با مشارکت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مصرف‌کنندگان همراه بود، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ( اُکالا) با کسب بیشترین تعداد آرا و هوادار مردمی در اولین حضور در جشنواره برند محبوب مصرف‌کنندگان و با گذشتِ کمتر از یک سال از آغازِ فعالیت، حائز دریافت تندیس و گواهینامه برند محبوب مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۹۷ شد.

کاظم کلب خانی مدیرعامل فروشگاه اینترنتی اُکالا پس از اخذ تندیس سیمین و گواهینامه برند محبوب مصرف‌کنندگان طی سخنانی در جمع حضار و هواداران این برند، این موفقیت را پس از لطف خداوند و مردم شریف و نجیب ایران، مدیون حمایت، درایت و هوشمندی مدیران عالی رتبه بزرگ‌ترین، پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین زنجیره‌ای کشور- افق کوروش- دانست و افزود: از راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی اُکالا تنها چند ماهی است که می‌گذرد؛ بی‌تردید دست‌یابی به تندیس سیمین برند محبوب سوپرمارکت آنلاین برای اُکالای چند ماهه، موفقیتِ بسیار بزرگی محسوب می‌شود و خرسندیم که اُکالا در این مدت کوتاه توانسته است با کسب رضایت مصرف‌کنندگان، در دل‌های مردم جا باز کند.

به گفته وی، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ( okala) با حضور در جشنواره برند محبوب مصرف‌کنندگان خود را به محکِ قضاوت و رای مردم گذاشت و امیدواریم با حفظ جایگاه پیشتازی در این صنعت، همواره محبوبِ دل‌های مصرف‌کنندگان باشیم.

 

...
نویسنده : kavoosifar بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 6 شهريور 1397 ساعت: 21:53

 در این مطلب می خواهیم شما را با شیوه های نوین دیجیتال مارکتینگ  و مدیریت ارتباط با مشتریان در صنایع کاغذ دیواری و چوب ترموود  روف گاردن و آلاچیق اشنا کنیم .اگر شما نیز به فکر راه اندازی کسب و کار هستید و نمی دانید چطور می توان در بازار پر رقابت حال حاظر موفق بود و سهم بازار به دست آورد به شما پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله برگرفته از Digital Land  با ما همراه باشید . 

برای تشخیص،شناسایی کیفیت کاغذ دیواری و پارکت لمینت و ترموود اصل از میان کالاهای مشابه بی کیفیت لازم و ضروری است که با ویژگی ها و شاخص های سنجش کیفیت آشنا شویم برای اینکه بتوانید یک انتخاب مناسب و باکیفیت با قیمت مناسب داشته باشید تا آخر مطلب همراه ما باشید 

کاغذ دیواری جدید

انواع چوب ترمو


 به صورت کلی چوب ترمو به دسته تقسیم می شوند

 1. چوب ترمو نرم (Soft wood)
 2. چوب ترمو سخت (Hard wood)


ترموود نرم


وقتی ما می گوییم چوب ترمونرم به این معنا نیست که این چوب ضعیف و شکننده و کم تراکم تر از چوب های سخت  می باشد بلکه این چوب های ترمو دارای چگالی یا فاصله مولکولی کمتری می باشند و به دلیل نداشتن گره های مرکزی از بافت خاصی نرمی برخوردارند  که بسیار زیبا می باشند

چوب های ترمو نرم به علت سبکی و ارزانی و داشتن بافت های زیبا به دلیل زیبایی برای استفاد در نمای ساختمان بسیار مناسب می باشند در واقع تفاوت چوب های ترمو نرم و سخت در تکنولوژی و روش تولید آنها می باشد چوب های نرم جزو بازدانگان و چوب های سخت جزو نهاندانگان هستند.

چوب های ترمو نرم اغلب از درختان سرو و صنوبر و کاج تهیه می شوند که اصطلاحا به انها درختان همیشه بهار نیز می گویند زیرا این درختان در فصل پاییز و زمستان نیز سبز می باشند و پوشش سبز برگ های در تمام فصول سال باقی می ماند و چوب این درختان رنگ زرد مایل به قرمز دارد چوب درختان فنلاند از بهترین انواع چوبهای کاج به حساب می آید

thermo

به دلیل شرایط آب و هوا و اقلیمی در منطقه نیمه قطبی فنلاند و وجود زمستانهای طولانی و تابستانهای کوتاه درختان این منطقه تنها در طی 2 ماه رشد می کنند، در تابستانها به دلیل شرایط ایده آل و رطوبت بسیار بالا شرایط ایده آلی برای یک جنگل قطبی وجود دارد.به دلیل کوتاه بودن فصل تابستان در فنلاند درخت ها فرصت دارند به سمت افتاب و مستقیم حرکت کنند در نتیجه درختان بسیار صاف و مستقیم به طور عمودی رشد می کنند. این امر باعث می شود درختان کاج فنلاندی بسیار مناسب برای تهیه الوار باشند.

 

عوامل موثر بر قیمت چوب ترمو

 

 Factors Affecting Thermo Wood Prices

روش فرآوری و همچنین کیفیت مواد اولیه و بخصوص جنس چوب درخت مورد استفاده تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت و قیمت چوب ترموود دارد به طور کلی تمام درختان را می توان به روش ترمو عمل آوری کرد البته با توجه به ویژگی های چوب درخت روش ترمو کردن آن متفاوت است


 با توجه به اندازه و ابعاد گوناگون و در طیف های رنگی متنوع قیمت چوب ترمو در بازار متفاوت است این تنوع محصول به طراحان و معماران اجازه خواهد داد تا برای انتخاب خود گزینه های بسیاری را در نظرداشته باشند. با توجه به اینکه چوب ها عناصری برگرفته از دل طبیعت هستند، به کارگیری آنها در نما ساختمان برای اولین دید کاربران از ساختمان در ذهن خوشایند تر و ماندگار تر خواهد بود.

•    یکی از اولین گزینه ها درتعیین قیمت ترمووود است.چوب ترمووود میزان ضخامت چوب ترمو مهم ترین گزینه و برای تعیین قیمت بسته به میزان ضخامتی که دارد، قیمتی متفاوت دارد به هر میزان ضخامت چوب بیشتر باشد قیمت آن نیز بیشتر می شود 
•    عوامل دیگری که قیمت ترمووود به آن بستگی دارد، می توان  به جنس چوب اشاره کرد.
•    از چوب ترمو را از درختان نرم تهیه کنند ارزان تر از قیمت چوب ترمویی است که از درختان سخت به دست می آیند البته علت این تفاوت قیمتی از لحاظ جنس چوب تابع مستقیمی دارد با میزان رشد و تراکم این درختان از یک سو و میزان عملیات حرارتی و سختی برش از سمت دیگر دارد.
•    یکی از عوامل مهم و موثر در تعیین قیمت ترمووود، گونه درختی است که تکنولوژی ترمو بر روی آن انجام گرفته است  
•    قیمت ترمووود تحت تاثیر هزینه هایی مانند قطع درخت، حمل و نقل تا کارخانه و دستمزد کارگر ومالیات هم می باشد. 
•    کیفیت چوب های مصرفی هم در ساخت آن می تواند نقش تعیین کننده ای در قیمت نهایی چوب ترمووود داشته باشد.
•    از آنجا که چوب ترمو در ایران تولید نمی شود و کالایی وارداتی است، قیمت ترمووود با نوسانات نرخ ارز بستگی دارد و همچنین نحوه ی تولید و کیفیت ساخت آن نیز می تواند در هزینه ی آن موثر باشد


عوامل کاهنده قیمت چوب ترمو 


1.    تهیه نهال
2.    کاشت ده نهال به ازای قطع هر درخت هر عدد درختی که قطع میکنند ده نهال از همان نوع دوباره بکارند 

wooden pergola

شرکت رهاورد چوب یکی از نمایندگان و مجریان چوب ترمو برند هاسرو و بالتی رویال در ایران است و از این رو اقدام به فروش چوب ترمو و پخش آن در کشور نموده است. شما عزیزان جهت خرید چوب ترمو فنلاند میتوانید با واحد فروش چوب ترمو ما ارتباط گرفته و از آخرین قیمت های ارائه شده در این مجموعه با خبر شوید.
قیمت هر متر مربع چوب  ترمووود
تصور بسیاری از افراد بر این است که چوب ترمووود محصولی تازه و جدید می باشد اما فرآوری چوب ترمواز سال 1930 در بسیاری از کشورهای جهان در حال مطالعه و بررسی بوده است. اصلاح حرارتی چوب منجر به افزایش استحکام، دوام، مقاومت در برابر حمله ی حشرات و افزایش خاصیت عایق حرارتی چوب خواهد شد.
مطالعات پیرامون اصلاح حرارتی چوب توسط استام و هانسن در دهه ی 1930 در آلمان و توسط وایت در آمریکا در دهه 1940 صورت گرفت . در دهه ی 1950 Bavendam و Buro مطالعاتی در خصوص نحوه حرارت دادن چوب به منظور اصلاح خواص آن را ادامه دادند. در اوایل دهه ی 1960 Kollman و Schneider و در دهه ی 1970 Rusche و Burmester حاصل نتایج و یافته های خود را منتشر نمودند. در نهایت آخرین تحقیقات پیرامون اصلاح حرارتی چوب در فنلاند، هلند و فرانسه انجام پذیرفت. کامل و جامع ترین تحقیقات توسط جامع ترین تحقیقات توسط مرکز تحقیقاتی دولتی فنلاند (VTT) انجام گرفت. تولید چوب اصلاح شده با روش و تکنیک "ترمووود" توسط VTT انجام گرفت. تحت فرآوری ترموود چوب در دمای حداقل 180 درجه ی سانتی گراد در حالی که با بخار آب محافظت می گردد، مورد اصلاح حرارتی قرار می گیرد. 


بخار آب علاوه بر حفاظت از چوب، بر تغییرات شیمیایی چوب  نیز تاثیر گذار می باشد. ترموود روش اصلاح حرارتی می باشد که دوستدار محیط زیست می باشد.

شرکت رهاورد با پیشینه و سابقه طولانی در صنعت چوب ترمو و دیگر چوب های تخصصی صنعت ساختمان، همواره با ارائه محصولات با کیفیت از کمپانی های معتبر اروپایی و ... به عنوان پیشتاز و پرچم دار این صنعت شناخته می شود.

 شرکت رهاورد چوب با بهینه سازی فعالیت های خود در زمینه های اداری و اجرایی و همچنین استفاده از سیستم های پیشرفته نظیر نرم افزارهای اتوماسیون سفارشی اداری توانسته از هزینه های سربار خود کاسته تا قیمت ترموود و دیگر محصولات را در نقطه تعادل بازار نگاه دارد تا هم از افزایش قیمت چوب ترمو در بازار بکاهد و هم با ایجاد فضای رقابتی نیاز مشتری را مرتفع سازد.
شرکت رهاورد چوب در راستای اعتلا و سربلندی صنعت ساختمان و چوب های تخصصی آن گام برمی دارد. همچنین تامین چوب و اجرای پروژه های خاص که به مقام های جهانی در زمینه معماری رسیده اند از جمله افتخارات این شرکت می باشد
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت ترموود و دیگر محصولات و همچنین دریافت بروشور و کاتالوگ اصلی با شماره تلفن های دفتر مرکزی و کارشناسان فروش تماس حاصل نمایید

مثلآ چوب ترمووودی که از گونه درختی کاج تهیه می شود به مراتب قیمت پایین تری دارد نسبت به چوب ترموودی که
از گونه درخت زبان گنجشک یا ونتهیه می گردد.
این مسئله به دلیل کم تراکم تر بودن جنگلی و انبوهی کمتر و سخت پیدا شدن آن می باشد از یک سو و پیچیده تر بودن و طولانی تر بودن فرایند ترمو شدن این گونه درختی از جهت دیگر می باشد.
پس می توان نتیجه گرفت که دو دلیل اصلی و تاثیر گذار برقیمت چوب ترمو

 •   ضخامت چوب ترمووود
 •   انبوهی و فراوانی گونه درختی

انواع چوب ترموود


چوب ترموود علاوه بر اینکه برای فضاهای خارجی مانند نمای ساختمان، آلاچیق ها و روف گاردن کاربرد دارد در فضاهای داخلی منزل و دکوراسیون داخلی مانند پارکت و انواع مبلمان و دیوارکوب ها استفاده می شود

این چوب که با عناوین مختلفی در بازار همانند ترمووود، چوب ترمووود، چوب ترمو و غیره شناخته میشود، در انواع گونه های مختلف چوب مانندکاج، نوئل، ون و ایروکو عرضه می شوند. برای محافظت چوب ترمو در مقابل اشعه ماوراء بنفش خورشید و همچنین حفظ زیبایی چوب ترموود از عایقی از واکس با پایه آبی، لاک الکل رنگ یا روغن پوشیده می شوند که با این کار عدم نیاز به نگهداری را برای چندین سال تضمین می کند  

thermowood

کاغذ دیواری

نکات کلیدی شست و شوی کاغذ دیواری

•    ماندن طولانی مدت لکه ها بر روی کاغذ دیواری سبب پایداری آنها می شود. بنابراین بهتر است تا زمانی که لکه ها سطحی هستند آنها را پاک کنید.
•    در هنگام تمیز کردن سطح کاغذ دیواری را از پایین به بالا تمیز کنید. چنانچه ضخامت کاغذ دیواری کم باشد توصیه می شود با استفاده از آب گرم آن را لکه زدایی کنید، در صورتی که ضخامت کاغذ دیواری زیاد باشد از محلول آب گرم و صابون استفاده کنید. 
•    در صورت مشاهده لکه چربی، هر چه سریع تر نسبت به پاک سازی آن اقدام کنید. در این جا محلولی را به شما پیشنهاد می کنیم که در لکه زدایی چربی معجزه می کند. با ترکیب مایع پاک کننده ملایم، پودر های جذب کننده رطوبت و گچ خیاطی خمیری تهیه کنید و آن را بر روی محل مورد نظر قرار دهید و فرصت دهید تا کاملا خشک شود. سپس به کمک مسواک یا برس سطح کاغذ دیواری را پاک کنید. 

wallpaper
•    برای از بین بردن لکه جوهر خودکار پارچه ای را به یک مایع پاک کننده آغشته کنید و آن را بر روی لک بگذارید . برای از بین بدن لکه ی مداد شمعی می توانید مقدار بسیار کمی خمیر دندان را بر  روی فرچه مسواک قرار دهید و بر محل مورد نظر بکشید. 
•    در صورت ریختن پارافین شمع بر روی دیوار ابتدا اضافه ی آن را با یک جسمی که به کاغذ دیواری آسیب نرساند بردارید، سپس آن را با مداد پاک کن پاک کنید. 
•    تاحد امکان مراقب باشید تا بر روی کاغذ دیواری های غیر قابل شست و شو لکه ای ایجاد نشود، چرا که نمی توانید لکه به وجود آمده را به طور کامل از بین ببرید و از زیبایی و شکیل بودن کاغذ دیواری های شما کاسته می شود! برای رهایی از این مشکل می توانید با استفاده از گوش پاک کن تا جای ممکن مواد ریخته شده بر روی کاغذ دیواری را برداشته و بعد با یک د ستمال خشک و تمیز، لکه را پاک کنید.


•    برای تمیز کردن کاغذ دیواری هرگز ابزار ساینده را به کار نبرید و از صابون، اسفنج نرم برای شست و شوی کاغذ دیواری ها استفاده کنید.
•    برای از بین بردن لکه جوهری که بر روی کاغذ دیواری ایجاد شده است،می توان با استفاده از گچ خیاطی، لکه را جذب و بعد با استفاده از یک برس ویا مسواک  سطح کاغذ دیواری را پاک کنید. این کار را به دقت هرچه تمام تر انجام دهید تا لکه جوهر پخش تر نشود.
در صورتی که با استفاده از راه کارهای ارائه شده جای لکه به طور کامل بر طرف نشد از ادامه ی کار دست بردارید، چرا که سایش زیاد می تواند اثری مخرب تر از جای لکه بر روی سطح کاغذ دیواری بر جای بگذارد.
پاک کردن لکه ها از روی کاغذ دیواری غیر قابل شست و شو
نمی توان لکه ها را به طور کامل از روی کاغذ دیواری های غیر قابل شست و شو از بین برد. پیشنهاد می شود با استفاده از یک گوش پاک کن تا جای ممکن مواد ریخته شده بر روی کاغذ را جدا کرده و بعد از آن به کمک یک دستمال خشک و تمیز لکه را پاک نمایید. برای گرفتن نتیجه بهتر لکه گیری تا کم شدن جای لکه این کار را با تعویض دستمال انجام دهید.
برای اطمینان از مقاومت کاغذ دیواری می توان شست و شو را در قسمت کوچکی از رول کاغذ دیواری انجام دهید.

 Buy wall paper

ویژگی های بارز کاغذ دیواری

مجموعه از ویژگی ها و مزیت هایی که کاغذ دیواری نسبت به سایر دیوار پوش ها مانند پارکت دارد سبب محبوبیت آنها از نظر مصرف کنندگان شده است در زیر به برخی از آنها شاره می کنیم:

تنوع در طرح و رنگ: تنوع بسیار بالای این محصولات می تواند پاسخگوی هر سلیقه و خواسته ای باشد. این ویژگی همچنین سبب شده است که کاغذ دیواری را بتوان به راحتی با انواع سبک های دکوراسیون داخلی به کار برد. برای هر مکانی با توجه به سبک دکوراسیون، سن، جنسیت، کاربری و .. میتوان کاغذ دیواری های مختلفی را به کار برد. 
نصب آسان و سریع : بر خلاف رنگ آمیزی که مشکلات زیادی دارد و مدت ها باید صبر کرد تا رنگ خشک شود کاغذ دیواری به آسانی قابل نصب و استفاده می باشد. به راحتی با استفاده از رول های کاغذ دیواری، چسب مخصوص کاغذ دیواری و متر برای تراز کردن می توانید کاغذ دیواری های منزل را خودتان نصب کنید. 
قابل شست و شو بودن: معمولا یکی از دغدغه هایی که خانم های خانه با آن مواجه هستند، خصوصا برای خانه هایی که دارای فرزند کوچک هستند، کثیف شدن زود به زود دیوار ها می باشد. با ورود کاغذ دیواری قابل شست و شو به بازار این مشکل تا حدود بسیار زیادی حل شده است. 
طول عمر بالا: برخی از کاغذ های دیواری ضدخش هستند و به راحتی پاره نمی شوند. از این رو عمر آنها در صورت مراقب مناسب طولانی است.
قابل اصلاح و ترمیم:در صورتی که بخشی از کاغذ دیواری دچار خرابی شده باشد فقط کافی است نمونه ی مشابه کاغذ دیواری را داشته باشید تا بتوانید به راحتی بدون عوض کردن کاغذ های کل دیوار ها همان قسمتی که آسیب دیده است را ترمیم کنید. 


آشنایی با کاغذ دیواری 

در صنعت معماری و طراحی داخلی سه چیز به عنوان ارکان اصلی در دکوراسیون مکان شناخته می شوند و اغلب فعالان و متخصصان حوزه ی دکوراسیون آنها را مهم ترین قسمت های هر مکانی می دانند. دیوار ها، سقف و کف. این سه در کنار یکدیگر معنی می یابند و داشتن تناسب و هارمونی بین آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از متریال هایی که می تواند برای هویت بخشیدن به دیوار ها مورد استفاده قرار گیرد کاغذ های دیواری است. کاغذ های دیواری در شکا ها و طرح های گوناگون همچون منظره، گل، گیاه، شکل های هندسی، راه راه، خال خالی و ... در محیط های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند و باعث ایجاد فضایی زیبا و دلچسب می شوند. 

هزینه کاغذ دیواری

 Wall paper cost

کیفیت، جنس، طرح و برند کاغذ دیواری از عوامل تاثیر گذار در تعیین قیمت کاغذ دیواری هستند. اما به طور کلی اگر بخواهیم کاغذ دیواری را از نظر قیمت تقسیم بندی کنیم می توان آنها را در سه دسته

 • کاغذ دیواری ارزان
 • کاغذ دیواری متوسط 
 • کاغذ دیواری گران 
 • لاکچری

طبقه بندی کرد. برای قسمت هایی از منزل که بیشتر در معرض دید است بهتر است از کاغذ دیواری های با کیفیت بالاتر اسفاده شود . به طور کلی همانند هر جنس دیگری هر اندازه که بابت خرید کاغذ دیواری قیمت بیشتری پرداخت کنید، کیفیت بهتر و بالاتری را دریافت خواهید کرد. 

خرید کاغذ دیواری تصویری

یکی از انواع طرح های جدید کاغذ دیواری که به تازگی وارد بازار شده و به سرعت نیز نزد خریداران محبوب شدند کاغذ دیواری تصویری است که همراه با برچسب های ضد جعل هولوگرام و یا همراه با نورپردازی های لامپ اسرام قابل خرید در بازاریابی آنلاین هستند. مدل های مختلف کاغذ دیواری تصویری دارای یک تصویر بزرگ است. این نوع کاغذ دیواری ها به صورت یکپارچه بوده و برای دیوار های بزرگ مناسب است. این نوع کاغذ دیواری به این دلیل که اغلب دارای طرح های شلوغ هستند. بهتر است برای خانه هایی با متراژ بالا استفاده شوند تا زیبایی خاصی به منزل دهند. در خانه هایی با متراژ پایین استفاده از کاغذ دیواری طرح دار میتواند موجب بهم ریخته تر شده منزل شود. در زیر می تواند تصاویر زیبایی از این نوع  کاغذ دیواری  را مشاهده کنید. 

کاغذ دیواری اتاق کودک 

کودکان روحیه ی بسیار لطیفی دارند از این رو طرح دیوار اتاق کودک در شکل دهی به شخصیت آنها بسیار تاثیر گذار است برای فرزندان دختر رنگ هایی همچون صورتی ، کرم، سفید، رنگ های سیندلایی و... و برای فرزند پسر استفاده از تصاویر کارتون های پسرانه و رنگ های آبی استفاده کنید . اگر میخواهید از کاغذ دیواری های طرح دار استفاده کنید بهتر است پس زمینه ی آنها رنگ های ملایم باشد. 

کاغذ دیواری اتاق نوجوان

تم های دریا و رنگ های آبی برای اتاق پسر ها بسیار مناسب است. سعی کنید در صورتی که از رنگ آبی برای دیوار پوش ها استفاده می کنید با استفاده از یک رنگ روشن همچون کرم به آن جلوه ی بیشری بدهید تا محیط طبیعی تر به نظر بیاید. می توانید سایر وسایل تزئینی اتق را به گونه ای انتخاب کنید که جلوه ای کاملا ساحلی به اتاق خواب فرزندتان بدهد. 

کاغذ دیواری طرح کودک

یکی از مهم ترین بخش های هر خانه ای ، اتاق خواب است . بیشتر افراد بخش زیادی از ساعت های خود را در اتاق خواب سپری میکنند به همین دلیل ایجاد فضای آرام بخش مهم ترین نکته در طراحی این بخش از خانه است . 
اما اتاق خواب ها برای هر سنی باید متناسب با همان سن طراحی شود . برای مثال اتاق خوابی با طراحی کودکان 4-5 ساله مورد پسند و مناسب افراد بزرگسال نیست . 
برای اینکه در طراحی اتاق خواب ها موفق باشیم باید پارامتر سن را در نظر بگیریم . در این بخش در رابطه با طراحی اتاق خواب کودک نکاتی را در مورد کاغذ دیواری های مصرفی در این اتاق ها مورد بررسی قرار میدهیم

 

...
نویسنده : kavoosifar بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 4 شهريور 1397 ساعت: 11:37

مرجع فایلهای آموزشی | مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی

 • مرجع فایلهای آموزشی | مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی


  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشوییدسته: علوم انسانی
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 86 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 62

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت زناشویی

  قیمت فایل فقط 18,000 تومان

  خرید

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت زناشویی

  رضایت زناشویی
  رضایت زناشویی
  مقدمه
  2-1-2-2-عوامل مرتبط با رضایت زناشویی
  1- سلامت روانی
  2-ویژگی های شخصیتی
  3-سبک های دلبستگی
  4-کیفیت زندگی
  2-1-2-3-صمیمیت و وفاداری(تعهد زناشویی) لازمه رضایت زناشویی
  2-1-2-3-1-نظریه سه وجهی عشق استرنبرگ
  2-1-2-3-2-مدل مک مستر در خانواده
  2-1-2-3-3-مدل چند مختصاتی السون از ازدواج و خانواده
     نگرش ها به رفتار جنسی در بستر تاریخ
  – دوران های اولیه
  – تفکرات شرقی  
  – تفکرات  قرون وسطی و رنسانس
  – قرن بیستم
  – فروید
  – هولاک الیس
  – آلبرت الیس  
  – مسترز و جانسون   
  – کینزی
  نظریه طبقه بندی ازدواج های بادوام
  نظریه مبادله اجتماعی
  نظریه چرخه زندگی زناشویی
     – عوامل مؤثر در رضایت زناشویی
  ادبیات و گستره پژوهشی تحقیق
  پژوهش های داخلی
  پژوهش های خارجی
  منابع و مآخذ

  مقدمه
  اسچوماچر (2010)، مهمترین عامل رضایت زناشویی را انطباق بین زوج ها توصیف می كند و معتقد است این عامل سطح رضایت زناشویی را افزایش  می دهد .رضایت زناشویی، میزان علاقه مندی زوج ها به یكدیگر و نگرش مثبت به متأهل بودن است كه با عواملی از جمله تحریف آرمانی، مسائل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطة جنسی، فرزندان، دوستان و جهت گیری مذهبی وابسته است.  کرادوک (2009)، بر روی مقوله های مؤثر در رضایت زناشویی تحقیق كرده و به این نتیجه رسیده است كه زوج هایی كه انعطاف پذیری، سازگاری و همبستگی بیشتری داشته اند از رضایت زناشویی بیشتری برخوردار بوده اند و همچنین همبستگی مثبت را بین رضایت زناشویی با مؤلفه های همسویی در اوقات فراغت، همگرایی در مسائل مربوط به فرزندان، ازدواج و دوستان به دست آورده اند. شرونیک و پلاکوا (2014)، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند كه شباهت زوج ها از نظر ویژگی های شخصیتی، باورها و اعتقادات بر رضایت زناشویی و سبك زندگی آنها تأثیر مثبت دارد. ورود به دنیای زناشویی و به تبع آن رضایت از زندگی، نیازمند نوعی داشتن مهارتهای پایه زندگی نسبت به زندگی مشترک است(یارمحمدیان، بنکدار هاشمی و عسگری، 1390)، که نبود  مهارتهای زندگی و نداشتن این توانمندها می تواند پیامدها و مشکلاتی برای زندگی فرد و زوجین در بر داشته باشد که می توان به افسردگی، ناسازگاری، اختلالات اضطرابی، اختلالات خوردن و الکلیسم. این مشکلات می‏تواند سطح رضایت از زندگی را کاهش و اختلافات زناشویی را افزایش دهد(داس، سیمپسون و کریستنسن ، 2004).
  سلامت و پویایی خانواده، به عنوان هسته بنیادی و سازنده جامعه ریشه در سلامت و شادابی و رضایت از زندگی همسران دارد. پس از ازدواج و زندگی زناشویی، به عنوان هسته اصلی و پایه گذار خانواده، بسیار مورد توجه است. ازدواج، نهادی اجتماعی است که دو فرد کاملا متفاوت از نظر اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی را برای تشکیل یک خانواده به هم پیودن می دهد و به همین دلیل، نسبت به دیگر نهادها، با اختلافات بیشتری در درون خود روبه رو است. اختلافات پدیده‏یی است که که از آغاز بشریت وجود داشته و به عنوان یک عامل خطر ساز برای سلامتی ازدواج تعریف شده است(سفیری، محرمی، 1388).
  بک (1967، به نقل از مهین ترابی، مظاهری، صاحبی، موسوی، 1389، ص 131) معتقد است که مهمترین علت مشکلات زناشویی و روابط انسانی، اختلاف است. به اعتقاد او تفاوت در نحوه نگرش افراد باعث بروز اختلافات و پیامدهای ناشی از آن می‏شود. تعارض و اختلاف زناشویی می تواند به صورت افسردگی یکی یا هر دو زوج، سوء رفتار با همسر و درگیری لفظی و فیزیکی بین هر دو زوج بروز کرده و نهایتا به طلاق منجر شود(سایرز، کوهن و فرسکو ، 2001).
   اختلافات زناشویی موجب کاهش شادمانی کاهش رضایتمندی از زندگی، کاهش عزت نفس، دلبستگی های مساله ساز برای زوجین و افزایش علائم آشفتگی و روان شناختی می شود. این اختلافات در صورت تشدید شدن می‏تواند اثرات بدتری بر سلامت روان و رضایت زوجین و اعضای خانواده داشته باشد(هاوکینز و بوت ، 2005).  تحقیقات نشان داده است که بزرگترین پیش بینی کننده ی طلاق و نارضایتی زناشویی مشکلات مالی و کمبود جذابیت جسمی نسیت بلکه روشی است که زوجین به وسیله آن تعارض خود را در مواقع ناسازگاری مدیریت می کنند و شیوه هایی است که به وسیله ی آن با یکدیگر ارتباط بر قرار می کنند. تضادها و اختلافات و مخالفت های کنترل نشده موجب نارضایتی اعضاء می شود، که در نتیجه آن پیوندها و رشته ها گسسته و موجب از هم پاشیدن خانواده می شود. اختلاف سبب می شود روابط خانواده گی اثر بخشی خود را از دست بدهد و انسجام خانوادگی کاهش یابد و هدف های خانواده تحت تاصیر نزاع ها و کشمکش ها قرار گیرد و در حالت شدید آن موجب شکست زندگی زناشویی و احتمالا طلاق و جدایی می شود. که در نهایت این الگو ارتباطی بین زوجین به صورت اختلافات بین فردی همراه با برانگیختگی های هیجانی بروز می‏کند(دیلون ، 2005).

  قیمت فایل فقط 18,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی , مبانی نظری رضایت زناشویی , پیشینه تحقیق رضایت زناشویی , مبانی نظری , پیشینه تحقیق , رضایت زناشویی

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

...
نویسنده : kavoosifar بازدید : 1 تاريخ : دوشنبه 29 مرداد 1397 ساعت: 21:05

دانلود بازی Chasm برای کامپیوتر – غرق در دنیایی اعجاب انگیز از معماها

 • دانلود بازی Chasm برای کامپیوتر – غرق در دنیایی اعجاب انگیز از معماها

  دانلود بازی Chasm را می توان اثری پلتفرمر و ماجراجویانه دانست. داستان این بازی در اعماق شهری دوردست و کوهپایه نشین رخ می دهد و محیط گیم پلی بازی به صورت تدریجی توسعه پیدا خواهد کرد. بازی Chasm از آثار برتر در سبک Hack ‘n Slash، سبک کاوش در سیاهچاله ها و پلتفرمرهای Metroidvania الهام گرفته است. دشمنانی کشنده، کالاهای قیمتی بسیار جذاب و گستره ای عظیم از اسرار، همگی منتظر شما هستند.

  در Chasm، کاربران در نقش یک شوالیه ظاهر می‌شوند که در دنیایی به نام Guildean Kingdom به کاوش می‌پردازد و برای نجات دنیای خود به نبرد با هیولاها می‌رود. گفتنی است که دنیای این بازی به طور دستی طراحی شده است که این موضوع حس و حالی خاص به بازی بخشیده است. در نیمه ی اول بازی با چالش های سختی مواجه می گردید. شیاطین و ارواح در مقابل شما ظاهر می شوند. پیاده روی در مکان های ناشناخته سختی بازی را بیش از پیش افزایش می دهد. وجود خفاش ها که از ضعیف ترین دشمنان در بازی های ویدیویی هستند می توانند در قلب شما وحشت بیاندازند.

  Chasm PC-SKIDROW

  دانلود-بازی-Chasm

  در دانلود بازی Chasm هیولاها در محیط پرپیچ و خم زیر زمین در حرکت هستند و شما باید برای زنده ماندن در مقابل آن ها تمام تلاش خود را به خرج دهید. وجود موش های صحرایی، زامبی ها و همه نوع خزنده در این بازی باعث می شود در حین بازی ضربان قلب شما به طرز عجیبی بالا رود. ولی این موضوع علاقه شما را به ادامه بازی افزایش می دهد، زیرا در هر لحظه، به مناطق عمیق تری در بازی حرکت می کنید. در بازی Chasm زمان بسیار اهمیت دارد. شما باید متناسب با ویژگی هر یک از دشمنان با آن ها به مبارزه بپردازید و شانس خود را برای زنده ماندن افزایش دهید. این موضوع از هوش و مهارت شما است که به انجام مبارزاتی بروید که شناخت کافی از آن دشمن خاص را داشته باشید.

  هنگامی که الگو های حمله دشمن را یاد می گیرید، صبر شما اغلب مهم ترین دشمن شما خواهد بود. هیولا ها در بازی با ۶ ضربه یا بیشتر می میرند. شما در بازی Chasm نباید به Grilla که به پایین و بالا می پرد با استفاده از سلاح یا بوم رنگ ضربه ای وارد نمایید زیرا انجام این کار یک نوع استراتژی خودکشی محسوب می شود. دشمنان در بازی از کوچک ترین فرصت و اشتباه شما استفاده می کنند و خیلی ناراحت کننده است که به دلیل یک اشتباه کوچک در بازی جان خود را از دست دهید. پس در بازی بسیار دقت نمایید. در دانلود بازی Chasm ده ها تَن اسلحه و لباس های مختلف برای پوشیدن وجود دارد. بنابراین شما می توانید لباس کاراکتر و سلاح مبارزه را خودتان تعیین کنید. علاوه بر اسلحه شما در بازی قادر هستید از سحر و جادو هم بهره ببرید.

  منبع توضیحات: دانلودها، زومجی و کروکوگیم

  Welcome to Chasm, an action-adventure game in which you play a new recruit undertaking your first mission for the Guildean Kingdom. Thrilled to prove your worth as a knight, you track strange rumors that a mine vital to the Kingdom has been shut down. But what you discover in the mining town is worse than you imagined: The townspeople have disappeared, kidnapped by supernatural creatures emerging from the depths.

  سیستم مورد نیاز

  حداقل سیستم مورد نیاز:

  OS: Windows XP + Service Pack 3
  Processor: Dual Core CPU
  Memory: 1 GB RAM
  Graphics: OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable)
  Storage: 1 GB available space

  ۱) دقت داشته باشید که آنتی ویروس شما به طور کامل غیرفعال باشد.

  ۲) فایل های فشرده را توسط نرم افزار WinRar اکسترکت کنید و فایل ISO بدست آمده پس از اکسترکت را توسط نرم افزار Daemon Tools به صورت Mount اجرا کنید.

  ۳) به نصب بازی بپردازید.

  ۴) محتوای موجود در پوشه SKIDROW را در محل نصب بازی جایگزین نمایید.

  ۵) از اجرای بازی لذت ببرید.

  رزرو مکان تبلیغاتی

  اینجا محل تبلیغات شماست. برای رزرو، لطفا با ایمیل downloadha.help@gmail.com در ارتباط باشید.

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد.

download (1)

 

...
نویسنده : kavoosifar بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت: 15:57

بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

 • بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  امروز بیوگرافی بازیگر محبوب سینما آقای نوید محمد زاده را مرور می‌کنیم، او غیر از بازیگری در زمینه هاي ورزشی و اجرا هم فعالیت هاي جدی داشته اسـت، با فیلم ابد و یک روز و بازی تماشایی اش دراین فیلم دیدنی ساخته سعید روستایی بـه اوج شهرت خود رسید و همکاری با کارگردان بزرگی همچون هومن سیدی وی را هم چنان در اوج نگاه داشته اسـت.

  بیوگرافی نوید محمدزاده

  نوید محمدزاده متولد 17 فروردین ماه ، سال 1365 در شهر مهران ایلام، بازیگر اسـت. کرد ایلامی اسـت، بعد از گرفتن دیپلم بـه خاطر علاقه اش درسال 1382 بـه کلاس هاي بازیگری هنر کرج رفت و زیر نظر اساتیدی چون محمد یعقوبی و مهتاب نصیرپور دوره هاي بازیگری را گذراند.

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  عکس نوید محمدزاده

  از فوتبال تا بازیگری

  مـن فوتبال بازی می‌کردم عاشق فوتبال بودم حتی قرار شده بود بروم تیم نوجوانان سایپا … دوم دبیرستان بودم فیلم سوته دلان علی حاتمی رابا بازی فوق العاده بهروز وثوقی و همان شب فیلم قیصر را دیدم روزبعد رفتم ویدئو کلوپ و فیلم صورت مجروح پاچینو را گرفتم دیگر مـن دچار جنون شده بودم.

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  مثل قیصر زندگی میکردم. آن موقع تمام سر و شکلم شده بود بهروز وثوقی خلاصه این طوری علاقه مند بازیگری شدم.

  شروع فعالیت نوید محمدزاده

  بازیگری را از کار هاي دانشجویی آغاز کرد. شروع حرفه اي اش سال 1387 در فیلم در بین ابرها بـه کارگردانی روح الله حجازی بودو بعد اواخر سال 1388 هم در فیلم آندو نقش اول را بازی کرد کـه هیچوقت مجوز نگرفت.

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  عکس نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار

  شروع تئاتر نوید محمدزاده

  نخستین اجرای عمومی ام نمایش پسران آفتاب بود کـه در کرج اجرا کردیم. برای آن کار سال 1387 جایزه دوم بازیگری بخش بین الملل جشنواره دانشجویی را گرفتم سال 1388 ماه در مرداب محمد کوروش نیا را در تالار محراب داشتم. و میتوانم بگویم شروع جدی ام سال 1389 بود با فاصله تاریک ستاره ها بود.

  شهرت نوید محمدزاده

  حضورش در فیلم ناهید سال 93 بـه کارگردانی آیدا کیخانی کـه در بيرون از کشور جوایز متعددی را گرفت برایش آرمغان شناخته شدن را داشت، سپس حضور در خشمگین نیستم کـه فیلم توقیف شده بود اعتبارش رو بیشتر کرد. فروش بالای فیلمهای لانتوری، ابد و یک روز و خشم و هیاهو او ر شناخته تر کرد.

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  نوید محمدزاده

  جنجال لباس پوشیدن نوید محمدزاده

  نوید محمدزاده لباسهای متفاوتی رابه تن دارد، یکی از متفاوت ترین آنها حضور با شلوار کوتاه در جشنواره کن بود کـه با واکنش منفی مردم در شبکه اجتماعی اش مواجه شد.

  سیمرغ هاي نوید

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  وی یکی از پرافتخارترین بازیگران سینمای کشور ایران محسوب می‌ شود. دو بار پیاپی موفق بـه دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد جشنواره فیلم فجر و هم چنین تندیس بهترین بازیگر مرد جشن حافظ گردیده‌ اسـت هم چنین برای بازی در فیلم بدون تاریخ بدون امضاء موفق بـه دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد بخش افق هاي جشنواره ونیز شد.

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  شلوار جنجالی نوید محمدزاده

  حمله سنگین حمید گودرزی به نوید محمدزاده

  حمید گودرزى در برنامه دورهمى مهران مدیری گفت : در گذشته فیلم‌ ها مردم را شاد می کرد، اما این روز‌ها فیلم‌ هاي غیر واقعی و سیاه نمایی و خیانت را میبینیم و سینما زن‌ ها و مرد‌ها را نسبت بـه هم بدبین می‌کند. با یک زیر پیراهنی در هشت فیلم بازی می کنند، تعداد زیادی از این بازیگران چرک هستند و نمی‌شود بـه آن‌ها نگاه کرد، آن‌ها پلشت هستند!

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  چون دو تا داد بیشتر مى زنه و رگ گردنش بیشتر مى زنه بیرون، با زیرپوش و رگ بیرون زده‌ ي گردن سیمرغ بلورین می‌گیرند چند روزبعد از این اتفاق یغما گلرویی ترانه سرای شناخته شده کشورمان در پستی شدیدا از گودرزی بابت حرفهایش انتقاد کرد.

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  نوید محمدزاده و ساعد سهیلی

  جسارت در پوشش

  سلیقه شخصی او در انتخاب لباس بـه‌ هیچ‌ وجه سنتی نیست و همیشه شاهد هنجارشکنی در پوشش او هستیم مهمترین ویژگی استایل محمدزاده همین هنجارشکنی اسـت اغلب پوشش‌هاي روزانه او اسپرت و طبق معمول بارنگ‌هاي تند همراه اسـت. با توجه بـه انتخاب لباس‌هاي او متوجه علاقه شخصی‌ اش بـه طیف رنگ‌ هاي گرم مثل زرشکی و کفش‌ هاي اسپرت قرمز می‌ شویم.

  زبان بدن

  نوع نشستن و ایستادن بازیگرها بـه نوعی کارت شناسایی‌ شان محسوب می‌ شود چون موقعیت اجتماعی ویژه‌اي دارند و مسلما زیر ذره‌بین مخاطب‌ ها و رسانه‌ها هستند محمدزاده هم دنبال متفاوت دیده شدن اسـت او بسیار پرانرژی ظاهر می‌ شود و حرکات بدنی زیادی هم دارد.

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  نوید محمد زاده و مهناز افشار

  فیلم های موفق نوید محمدزاده

  هفت فیلم موفق نوید محمدزاده : خشمگین نیستم 1392 – ناهید 1393 – ابد و یک روز 1394 – خفگی 1395 – خشم و هیاهو 1394 – بدون تاریخ بدون امضا 1395 – لانتوری 1394

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  نوید محمد زاده و باران کوثری در نمایی از فیلم لانتوری

  ازدواج نوید محمدزاده

  نوید محمدزاده هنوز ازدواج نکرده و مجرد اسـت.

  ودر آخر نیز:

  نگاهی داریم بـه محبوب ترین پست هاي نوید محمد زاده در شبکه اجتماعی اینستاگرام و از زاویه نزدیک تری وی را میبینیم و می شناسیم.

  آدرس پیج اینستاگرام نوید محمد زاده navidmohamadzadeh@

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  نوید محمد زاده با انتشار این پست نوشت: دادا تولدت مبارک❤️

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  نوید محمد زاده با انتشار این پست نوشت: خشمگین نیستم در شبکه نمایش خانگی.

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  بدون متن

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  نوید محمد زاده با انتشار این پست نوشت: هشتاد و پنجمین زادروز استاد داود رشیدی.

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  نوید محمد زاده با انتشار این پست نوشت: هَپی بِرد دِي مای بِرو.

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  نوید محمد زاده با انتشار این پست نوشت: برا گیان تولدت مبارک.

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  نوید محمد زاده با انتشار این پست نوشت: پوستر تازه خشمگین نیستم.

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  نوید محمد زاده با انتشار این پست نوشت: آخرين اجرا و هفته پايانى خداى كشتار

  بیوگرافی نوید محمدزاده + عکس ها و حاشیه های او

  نوید محمد زاده با انتشار این پست نوشت خداى كشتار، پیش فروش

 

...
نویسنده : kavoosifar بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 18 مرداد 1397 ساعت: 22:48

close
تبلیغات در اینترنت